leczenie padaczki
neurolog Poznańneurolog w Poznaniumłotek neurologiczny

Prof. dr hab. med. Jacek Losy - neurolog, kierownik Zakładu Neuroimmunologii Klinicznej Katedry Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest także profesorem Polskiej Akademii Nauk. Od wielu lat specjalizuje się w leczeniu chorób układu nerwowego o podłożu immunologicznym, takich jak: stwardnienie rozsiane (SM), miastenia, polineuropatie, choć zakres praktyki obejmuje także inne choroby układu nerwowego. Współpracuje z ośrodkami zagranicznymi.

Autor 90 publikacji naukowych, stypendysta prestiżowego stypendium im. Jacqueline du Pre, pracował w USA w Institute for Basic Research In Developmental Disabilities w Nowym Jorku oraz Instytucie Karolinska w Sztokholmie. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i wieloletni przewodniczący Rady Medycznej tej organizacji. Członek towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, w tym Międzynarodowego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (członek Medical & Scientific Board), Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (Przewodniczący Sekcji SM) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Neuroimmunologicznego.
aktualizacja: 2012-04-12