leczenie padaczki
neurolog Poznańneurolog w Poznaniuneurolog poznań

Neurolog Poznań - leczenie stwardnienia rozsianego

Neurolog prof.dr hab. Jacek Losy z Poznania zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu nerwowego. Znakomite wykształcenie, wieloletnie doświadczenie oraz ciągle poszerzana specjalistyczna wiedza czynią z profesora międzynarodowy autorytet w zakresie neurologii. Profesor specjalizuje się w leczeniu stwardnienia rozsianego i innych chorób neuroimmunologicznych. Od początku swojej kariery zawodowej ściśle związany jest z tematyką SM – leczeniu i rozpoznawaniu tej choroby poświecił wiele czasu, czego wynikiem są liczne publikacje naukowe i uznanie na gruncie krajowym i zagranicznym. Jest wybitnym neurologiem, przyjmuje pacjentów w Poznaniu.

Prof. dr hab. med. Jacek Losy - neurolog, jest kierownikiem Zakładu Neuroimmunologii Klinicznej Katedry Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest także profesorem Polskiej Akademii Nauk. Od wielu lat zajmuje się się szczególnie leczeniem takich chorób jak: stwardnienie rozsiane (SM), miastenia, polineuropatie, padaczka choć zakres praktyki obejmuje także inne choroby układu nerwowego. Współpracuje z licznymi ośrodkami zagranicznymi.

Autor ponad 100 publikacji naukowych, stypendysta prestiżowego stypendium im. Jacqueline du Pre, pracował w USA w Institute for Basic Research In Developmental Disabilities w Nowym Jorku oraz Instytucie Karolinska w Sztokholmie. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i wieloletni przewodniczący Rady Medycznej tej organizacji. Członek towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, w tym Międzynarodowego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (członek Medical & Scientific Board), Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (Przewodniczący Sekcji SM) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Neuroimmunologicznego.
aktualizacja: 2014-09-10